Veganství jako pokračování vegetariánství

Veganství jako pokračování vegetariánství

 

Být vegan je krásný ideál. Ideál o čistotě, soucitu a nenásilí vůči živým tvorům. Jako každý ideál, přináší s sebou i to, co na ideálu na první pohled není vidět – odpovědnost, závazek vůči svému zdraví a překážky v běžném životě. Veganství tak zatím znamená životní styl pro opravdu rozhodnuté jedince, ochotné pro dobro zvířat a také maximální zdraví podstoupit těžkosti v běžném životě. Česká společnost není zatím tak vyvinutá a otevřená jako v západních zemích, kde je nejen dostatek veganských potravin a v restauracích nabízejí leckde i veganské menu, ale především jde o společenskou akceptovatelnost, která se u nás jen pozvolna zlepšuje. Abych však byl optimista, musím uznat, že během uplynulých deseti let se atmosféra v naší společnosti opravdu výrazně změnila a vše se vyvíjí kupředu. Před 10-12 lety se na mne v restauraci dívali nechápavě, pokud jsem chtěl něco jen vegetariánského, dnes už spousta lidí ví i o veganství, že něco takového existuje. Než procházka kvetoucím sadem, je stále veganství spíše adventura pro sebevědomé a neústupné povahy, které jsou kvůli životům zvířat a zářícímu zdraví ochotny absolvovat různé menší či větší těžkosti ve svém životě. Myslím, že životy zvířat za to stojí.

Když jsem někdy na střední škole poprvé slyšel o veganství, nechápal jsem to a přišlo mi to extrémní. Nedovedl jsem pochopit, proč by se neměly používat tak skvělé věci, jako jsou mléko a vejce, které naše kravičky a slepičky produkují jak na běžícím páse přeci jen a jen pro nás. Časem jsem zjistil, že je veganství jen důsledné vegetariánství a je jeho logickým vyústěním.

Proč? Pokud se již jednou vydáte na cestu vegetariánství, většinou to nebývá jen ze zdravotních důvodů. Ikdyž hledisko zdraví je také důležité, potkal jsem jen málo lidí, kteří by se stali vegetariány jen kvůli zdraví. Většinou rozhoduje etické hledisko, náš soucit se zvířaty a chuť snížit jejich utrpení, které zažívají kvůli produkci masa. Bohužel zvířata netrpí jen kvůli produkci masa, ale také mléka, vajec a samozřejmě různých tzv. vedlejších produktů jako kožešiny, kůže, sádlo, želatina apod. Míra lidského zneužívání zvířat je opravdu obrovská a za ty tisíce let, kdy člověk používá zvířata tak, jak se mu zlíbí, jsou živočišné produkty doslova prošpikovány i v takových výrobcích a činnostech, kde byste to vůbec nečekali.

Veganství je jakási podkategorie vegetariánství, nazývaná také ortodoxní vegetariánství. Přijmeme-li tuto terminologii, pak jestliže veganství znamená ortodoxní, jakékoliv jiné formy vegetariánství jsou nedůsledné. Vegetariáni si částo omlouvají například kožené boty s tím, že to je „jen vedlejší produkt“ a zvíře se kvůli tomu nezabylo. Omyl – když se zvíře zabíjí, nic není vedlejší produkt! Člověk je totiž tak šikovná stvůra, že ze zvířat dokáže zužitkovat každičkou část - „udělá“ z nich nejen kotlety, párky a salámy, ale také želatinové bonbony, leštěnky na auta, potahy na volanty, kožené bundy, boty, bujóny a chuťové přísady. Nic se nevyhodí – masový odpad poslouží jako krmivo pro jiná člověkem chovaná zvířata a to, co nemá jiné využití, skončí jako hnojivo. Častý argument vegetariánů, že kvůli mléku se nezabíjí, je bohužel scestný. Kvůli mléku zvířata trpí při produkci a jakmile skončí jejich dobrá dojnost, putují na jatka. Neskončí tam jako „masové“ krávy, ale jako vysloužilé „mléčné“ krávy. Kdyby Milka věděla, co jí čeká, až přestane dojit...

Přijmete-li veganství, přijímáte fakt, že člověk zvířata nemusí vůbec využívat. Jde to i bez nich a zvířata by si mohla žít své vlastní životy lépe, než jak jim to určil člověk. Rostlinná strava je neskutečně pestrá a při dobrém rozmyslu i velmi zdravá. Ne nadarmo průzkumy ukazují, že veganská populace se dožívá průměrně o několik let delšího života než běžní strávníci. Nejen že tak prodloužíte svůj vlastní život a zkvalitníte jeho hlubší rozměr, ale také zachráníte životy mnoha tisíců zvířat, která by byla zabita kvůli masu nebo kvůli mléku a vejcům. Veganství není jednoduché, ale každý krok dopředu je důležitý. Zvířecí produkty jsou v lidské společnosti použity v neuvěřitelně širokém rozsahu, takže vyvarovat se všeho, co má nějaké spojení se zvířecím utrpením, je téměř nemožné. Je však na každém z nás, nezastavovat se u vegetariánství, a udělat další krok na cestě k zastavení zneužívání zvířat a jejich zabíjení, na cestě soucitu a etiky. Nezáleží, zda ten krok bude delší či kratší, ale udělat jej. Prosím, udělejte jej...

 

 

PROČ JSEM VEGAN

Má veganská cesta začala zhruba před 25 lety, kdy jsem poznal, že vegetariánství neřeší vše a často dokonce zakrývá skutečné řešení problémů, kdy díky produkci mléka jsou zvířata týrána a zabíjena a je z nich pak i maso. To mě vedlo k odmítnutí mléčných produktů i vajec. Postupně jsem také přestal nosit kožené boty a jíst med. Nyní již několik let žiji v domácnosti, která je 100% veganská a tak mohu svůj život v tomto ohledu označit za spokojený. Ještě bych takový spokojený život přál i těm chudáčkům slepičkám a kravičkám, které při cestách krajinou jen tuším zavřené v drůbežárnách a kravínech a které pak někdy vídám zavřené v nákladních autech, jak putují se smutnýma očima na jatka. Život na této planetě může být i radostný a šťastný, ale nebuďme sobci a dopřejme jej také jiným živým bytostem, než jsme my. Bytostem, které neumí mluvit, ale kdyby uměly, tak vám za rozhodnutí pro veganství poděkují.

Rosťa Siksta

Psáno v roce 2005